Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Співробітницво ДП Івченко - Прогрес з Національною академією наук України.

Сучасний авіаційний двигун є одним з найбільш наукомістких і високотехнологічних продуктів, рівних якому за величинами напружень і тепловими режимами експлуатації деталей немає серед інших виробів машинобудування. Прогрес у створенні авіаційного двигуна нерозривно пов’язаний з передовими досягненнями в галузі матеріалознавства, металургії, хімії, а також забезпечується використанням сучасних технологій та методології організації всіх стадій створення двигуна: науково-технічних розробок, проектування, виробництва та експлуатації. І тому сучасний авіаційний двигун є одним з найбільш наукомістких і високотехнологічних продуктів, рівних якому за величинами напружень і тепловими режимами експлуатації деталей немає серед інших виробів машинобудування. Авіаційний двигун можна створити лише в тісній кооперації передової науки та виробництва. Тому без участі фахівців НАН України не можливо створити перспективний та сучасний авіаційний двигун, який буде конкурентоспроможним на світовому авіаційному ринку. Це в своїй статті наголосив член кореспондент НАН України, Генеральний конструктор ДП Івченко - Прогрес Кравченко І.Ф., з якою зможете ознайомитися за посиланням детальніше>>

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Вебінари Web of Science на липень 2021 року

 

Детальніше...

Про конкурс на здобуття премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених, що присуджуються Національною академією наук України у 2021 році

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи

         За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

         На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

         Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

Детальніше...

Про конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2021 році

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України

         З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

Детальніше...

Про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України у 2021 році

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України

З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України було засновано Золоту медаль імені В.І.Вернадського.

Щорічно до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) присуджуються дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.

Детальніше...