Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Хоруженко В.Ю., Вахула О.А., Костюкевич К.В., Кукла О.Л., Самойлова І.О., Христосенко Р.В. Патент України UA № 84899 МПК G01N 21/25, G01J 3/46, заявл. 14.07.2006, опубл. 10.12.2008, Бюл. №23