Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Верцімаха Я.І., Кукла О.Л., Павлюченко О.С., Савченко Г.П. // Патент України на корисну модель UA № 19620 МПК G01N 33/14, заявл. 14.07.2006, опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12