Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.А. Зінченко, О.О. Зінкина, Л.В. Шкотова, О.С. Павлюченко, О.Л. Кукла, О.П. Солдаткін  // Патент України на корисну модель UA № 103614, МПК G01N 27/00, 33/48, заявка № u201505749, заявл. 11.06.2015, опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24