Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.І. Чегель, В.К. Литвин, А.М. Лопатинський, О.С. Павлюченко, І.В. Могильний. Патент України на корисну модель UA №112506, МПК G01N21/00, G01N21/64, заявл. 25.04.2016, опубл. 26.12.2016, Бюл.№ 24