Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 Dimitriev O., Smertenko P., Slominskii Y. // J. Solid State Sci.
Technol. 2022, 11(3), 034004. https://doi.org/10.1149/2162-8777/ac5aa1 Q3