Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Напрям І. Фізики напівпровідникових матеріалів і структур та їх діагностики
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. М.Я. Валах
Керівник — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. проф. В.П. Кладько
 
Керівник — чл.-кор. НАН України В.П. Кладько
 
Керівник — д.ф.-м.н. Б.М. Романюк
 
Керівник — д.ф.-м.н. В.О. Юхимчук
 
Керівник — академік НАН України О.Є. Бєляєв
 
Напрям ІІ. Фізики поверхні, оптоелектороніки і фотоніки
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.Г. Литовченко
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Сорокін
 
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Сорокін
 
Керівник — д.ф.-м.н. проф. Д.В. Корбутяк
 
Відділ фізики оптоелектронних приладів
Керівник — д.ф.-м.н. проф. О.В. Стронський

Напрям ІІI. ТГц- і ІЧ-функціональної напівпровідникової мікро- та нанофотоелектроніки
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. Ф.Ф. Сизов
Керівник — д.ф.-м.н. О.М. Назаров
 
Відділ фізики і технології низьковимірних систем
    Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. Ф.Ф. Сизов
 
Напрям ІV. Фізики і технології сенсорних систем
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. Є.Ф. Венгер
Керівник — д.т.н. В.П. Маслов
 
 
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. Є.Ф. Венгер
 
Керівник — д.т.н. В.П. Маслов
 
Керівник — д.ф.-м.н. О.Л. Кукла

     Напрям V. Перспективні та інноваційні розробки

 Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.О. Кочелап
Керівник — д.х.н., проф. В.М. Томашик
 
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.О. Кочелап 
 
Відділ хімії напівпровідників
Керівник — д.х.н., проф. В.М. Томашик