Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Заявник: ІФН НАНУ, Винахідники: Індутний І. З., 
Михайловська К. В., Шепелявий П. Є., Данько В. А., Сопінський М. В.  Власник: ІФН НАНУ.
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search