Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Kryshtab T., Borkovska L., Cortés Herrera R.B., Kryvko A., Kolomys O., Mamykin S., Portier
X.  // Crystals. – 2023. – V.13(8). – P.1200


https://doi.org/10.3390/cryst13081200  Q2, IF=2.7.