Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Патенти:
1. Пат. UA 153143, МПК (2023.01) G01R 3/00  // Патент на корисну 
модель / Мамикін С.В., Гніліцький Я.М., Душейко М.Г., Редько Р.А., Савчук Є.М.- № u 
2022 04484; заявка. 29.11.2022, опубл. 24.05.23, Бюл. № 21.