Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Strikha

 

Стріха Максим Віталійович

 

Головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

 

 

Біографія

Максим Віталійович працює в теоретичному відділі Інституту фізики напівпровідників з 1983 року, на посаді головного наукового співробітника - з 2010 року

2018  Професор

1997  Доктор фізико-математичних наук, спеціальність: фізика напівпровідників і діелектриків

2005  Старший науковий співробітник

1988  Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність: фізика напівпровідників і діелектриків

Публікації, монографії, патенти

Автор понад 200 статей, 1 патент на винахід

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль

  • Фізика напівпровідників.
  • Теорія оптичних та рекомбінаційних переходів у реальних напівпровідниках.
  • Властивості графенових матеріалів. Теорія гістерезисних явищ у провідності графену на діелектричних та сегнетоелектричних підкладках. 
  • Теорія опору p-n-переходів у графеновому каналі. Графенова електроніка та сенсоріка.

Важливі посади та обов'язки

  • Член Спеціалізованої Вченої Ради з захисту докторських дисертацій із спеціальності "фізика напівпровідників і діелектриків" в ІФН НАНУ.
  • Член експертної комісії Президії НАНУ з питань оцінювання ефективності діяльності наукових установ (3 2016).
  • Член Українського фізичного товариства та Президент (з 2013).
  • Член Академії наук вищої школи Украіни (з 2005) та віце-президент (з 2010).
  • Заступник Міністра освіти і науки України (2008-2010, 2014-2019).
  • Член редколегії журналів УФЖ, Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, Semiconductor PhysicsQuantum Electronics Optoelectronics.

Профілі

НАНУPersonID http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Statuses/Pages/default.aspx?PersonID=0000027430
ORCiD http://orcid.org/0000-0002-2380-0305
Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602806449

Years: 1983 - present, Docs: 60, Citations: by 92; h-index: 7

Web of Science

https://clarivate.com/products/web-of-science/

Years: 1983- present; Docs: 80, Citations: 234 by 124; h-index: 9

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0KlRA0IAAAAJ

Years: 1983 - present,Docs: 157; Citations: 519; h-index 12

ReseachGate

https://www.researchgate.net/profile/M_Strikha

RGScore: 28.67; Docs: 97; Citations: 250; h-index: 8