Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.А. Капуш, С.І. Будзуляк, Д.В. Корбутяк, Л.А. Демчина, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, К.С. Дремлюженко, А.І. Ємець, В.М. Джаган, О.Г. Косінов, Б.Н. Кульчицький // Патент на корисну модель № 131709, опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.