Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.А. Капуш, А.І. Ємець, В.М. Джаган, С.І. Будзуляк, Д.В. Корбутяк, М.Я. Валах, Л.А. Демчина, К.С. Дремлюженко, О.Ф. Ісаєва, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик // Патент на корисну модель № 132984, опубл. 25.03.2019, бюл. № 6.