Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.А. Капуш, А.І. Ємець, К.С. Дремлюженко, С.Є. Гатілов, С.І. Будзуляк, Д.В. Корбутяк, В.М. Єрмаков, Л.І. Тріщук, В.М. Джаган, С.І. Борук, О.Г. Косінов, Б.Н. Кульчицький // Патент на корисну модель № 136827, опубл. 10.09.2019, бюл. № 17.