Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.А. Капуш, Л.І. Тріщук, В.М. Томашик, З.Ф. Томашик, І.О. Мазарчук, В.Й. Морозовська, С.Д. Борук, С.І. Будзуляк, А.О. Курик, Д.В. Корбутяк, В.М. Єрмаков,  Л.А. Демчина // Патент на корисну модель № 102352.  (Бюл. 26.10.2015)