V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Конференція "Лашкарьовські читання" є щорічним заходом, що проводиться Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України для молодих вчених України та зарубіжжя з метою заохочення аспірантів, студентів та молодих вчених до активної наукової діяльності в сучасних областях фізики.

Детальну інформацію та важливі дати можна знайти на основній конференційній сторинці.