V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Цибуленко В.В., Шутов С.В. Марончук О.І. Труди XVІІ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та електронні технології". Укріїна. Одеса, 23-27 травня 2016 р.С. 174-175