V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Шановні колеги,

     З метою максимально убезпечити учасників освітнього процесу, з 11 жовтня 2022 р. навчальний процес буде проходити в онлайн режимі. Навчальний процес ОНП Прикладна фізика та наноматеріали продовжується відповідно до затвердженого Розкладу занять на 2022 / 2023 рр.

Переглянути детальнішу інформацію щодо освітнього процесу:

  1. Освітньо-науковий портал
  2. Новини кафедри ПФН