Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 Розклад занять для здобувачів першого, другого та третього року навчання
у 2022 / 2023 н.р.

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

ПІБ викладача

Час, місце та тривалість занять

Розклад занять для здобувачів першого року навчання

1.

 

 

 

Методологія, організація та технологія наукових досліджень

 

 

 

Солнцев В’ячеслав Сергійович

 

 

 

9.30 – 10.50
11.00 – 12.20
кім. № 227 (5 кор.)

1.1129.11.22

вівторок

3.111.12.22

четвер

31.0128.02.23

вівторок

 

2.02.23 – 3.03.23

 

четвер

 

2.

Іноземна мова професійного спрямування для підготовки
аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту
володіння мовою С1

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

На базі установи

з 1.12.2022

3. Філософія науки та культури Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

На базі установи

з 1.12.2022

    Розклад занять для здобувачів другого року навчання
 4.  Фізика конденсованого стану речовини   Кочелап Вячеслав Олександрович 

 27.09 – 29.11.22

вівторок

5. Фізика поверхні та наноматеріали Євтух Анатолій Антонович 

27.09 – 29.11.22

вівторок

6. Методи структурного і компонентного аналізу

Мельник Віктор Павлович

ЛитвинПетро Мар'янович

Джаган Володимир Миколайович

 

31.01-4.04.23

вівторок

 7.  Фізика і технологія наноматеріалів  Назаров Олексій Миколайович 

 31.01-4.04.23

вівторок

Розклад занять для здобувачів третього року навчання    
 8.  Оптична спектроскопія напівпровідників та наноструктур  Джаган Володимир Миколайович

 27.09 – 29.11.22

вівторок

 9.  Методи моделювання процесів у фізиці твердого тіла  Саріков Андрій Вікторович 

 27.09 – 29.11.22

вівторок

10. Фізика і технологія наносенсорів та систем Євтух Анатолій Антонович

20.101.12.22

четвер

6.1220.12.22

вівторок

   

 Розклад залікової /екзаменаційної сесії

для здобувачів першого, другого та третього року навчання у 2022 / 2023 н.р.

 

 11.   Методологія, організація та технологія наукових досліджень   Солнцев В’ячеслав Сергійович 

 6 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

 9 березня 2023 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

 12.  Іноземна мова професійного спрямування для підготовки
аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту
володіння мовою С1
 Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

 Травень/червень 2023 р. 

(уточнюється)

 13.  Філософія науки та культури  Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

 Травень/червень 2023 р.

(уточнюється)

Розклад  для здобувачів другого року навчання    
 14.  Фізика конденсованого стану речовини   Кочелап Вячеслав Олександрович 

 6 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

 15.  Фізика поверхні та наноматеріали  Євтух Анатолій Антонович 

 8 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

 16.  Методи структурного і компонентного аналізу

 Мельник Віктор Павлович

ЛитвинПетро Мар'янович

Джаган Володимир Миколайович

 11 квітня 2023 р. 227 (5 кор.) 

9.30 – початок

17. Фізика і технологія наноматеріалів Назаров Олексій Миколайович 

13 квітня 2023 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

Розклад  для здобувачів третього року навчання
18. Оптична спектроскопія напівпровідників та наноструктур Джаган Володимир Миколайович

6 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

19. Методи моделювання процесів у фізиці твердого тіла Саріков Андрій Вікторович 

8 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок

20. Фізика і технологія наносенсорів та систем Євтух Анатолій Антонович

27 грудня 2022 р. 227 (5 кор.)

9.30 – початок