V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Dear colleagues!

We invite you to participate of Scientific Seminar

“SPQEO Journal’s Day 2022” dedicated to the 25th anniversary of International Scientific Journal

Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics

Date: 22 December, 2022

Start of the seminar: at 11:00 a.m

Institute of Semiconductor Physics named after V. Lashkaryova of the National Academy of Sciences of Ukraine, (assembly hall, second floor), 41, Avenue Nauky, Kyiv

Read more...

ОГОЛОШЕННЯ

15 грудня 2022 р. об 11.00 год.  на засіданні Спеціалізованої Вченої ради ДФ 26.199.009

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (кім.227, корп. 5, проспект Науки, 41, м. Київ)

відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

за спеціальністю 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

 

Антоніна Сергія Володимировича

 

тема: «ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР З КРЕМНІЄВИМИ НАНОКРИСТАЛАМИ»

Read more...

Вебінари - грудень 2022 рік.

Read more...

Шановні колеги!

  Запрошуємо на науковий семінар кафедри прикладної фізики 09.12.2022 о 16-00 на тему: «Світлодіодні та хвилеводні багатоканальні оптичні стимуляційні зонди для оптичних кохлеальних імплантатів»
Доповідач: професор Ульріх Т. Шварц Технічний університет Хемніца · Факультет природничих наук. Німеччина.

  09.12.22 Scientific seminar "LED and waveguide-based multichannel optical stimulation probes for optical Cochlea Implants"
Speaker: Professor Ulrich Theodor Schwarz Technische Universität Chemnitz · Department of Natural Sciences

Seminar language: English
Докладніше на сайті кафедри: https://apd.ipt.kpi.ua/viewpage.php?page_id=182Посилання на зум

Енергетика України: минуле, сьогодення та майбутнє (сьогодні о 16.00)

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь 02 грудня 2022 року о 16-00 в науковому семінарі кафедри прикладної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського , де з відкритою лекцією "Енергетика України: минуле, сьогодення та майбутнє" виступить академік НАН України, д.т.н., професор  Халатов А.А. Доповідь присвячена аналізу стану енергетики України у довоєнний та військовий періоди, аналізуються можливі напрями розвитку енергетики країни у післявоєнний період

Більш детально на сайті кафедри

Посилання на платформу  Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88432663583?pwd=NVJzU0VHbTNTdjFOcmx4V0hYN0wzZz09