V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
запрошує прийняти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» (MEICS-2017),
яка відбудеться 22 - 24 листопада 2017 р.

Мова конференцiї: українська, англiйська, росiйська.

Тези доповiдей для включення в програму конференцiї приймаються до 1 листопада 2017 р. за адресою This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
Вимоги до тез доповiдi викладенi в шаблонi тези (MEICS-2017).doc (див. файл в додатку або на сайтi конференцiї).

Органiзацiйний внесок за участь у конференцiї складає:
• очна участь - 400 грн.
• заочна участь (публiкацiя тез) - 200 грн. за одну тезу доповiдей.
Оплата проводиться шляхом переводу вказаної суми на картку
Приватбанку номер 5168 7423 2809 5025 (Отримувач - Вашерук Олександр Васильович).
В призначеннi платежу обов’язково вказати П.I.Б. учасника конференцiї та назву тез доповiдi.

Обов’язково заповнiть реєстрацiйну картку учасника конференцiї на сайтi http://meics.dnure.dp.ua
                  

Детальніше >>

Вимоги

для отримання вченого звання

СТАРШОГО ДОСЛІДНИКА

Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:

  1. яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
  2. які мають:

стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;

наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або WebofScience та не є перекладами з інших мов;

сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти
(на рівні не нижче В2) з англійської мови;

3. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.

Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.

Детальніше Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

СПІЛЬНИЙ КОНКУРС 2018 року !
Національна академія наук України (НАН України) та Національна академія наук Білорусі (НАН Білорусі) відповідно до укладеної між ними Додаткової угоди №1 до Договору про співробітництво оголошують міжнародний конкурс спільних українсько-білоруських науково-дослідницьких проектів 2018 року.
Основна мета конкурсу — консолідація зусиль НАН України і НАН Білорусі для фінансування фундаментальних наукових досліджень, що спільно виконуються вченими НАН України та НАН Білорусі.
Конкурс науково-дослідницьких проектів, що спільно виконуються колективами українських та білоруських учених проводиться за наступними науковими напрямами:
- (01) фізика;
- (02) науки про Землю, космічні дослідження;
- (03) нові речовини та матеріали.
Телефон для довідок (НАН України): (044) 239-65-96

 

Шановні колеги!

    З 12.09.2017 розпочато проведення курсів лекцій з наступних навчальних дисциплін:
1)    Фізика конденсованого стану речовини (4 кредити ЄКТС).
Викладач: Кочелап В’ячеслав Олександрович.
2)    Фізичні основи оптоелектроніки  (4 кредити ЄКТС).
Викладач: Олексенко Павло Феофанович.
Курси лекцій проводяться кожен вівторок в кім. 227 (корп. № 5).
Розклад занять:
9.30 -10.50 – перша лекція;
10.50-11.00 – перерва;
11.00 – 12.20 – друга лекція;
13.00 – 14.00 перерва на обід;
14.00 – 15.20 третя лекція;
15.20 – 15.30 – перерва;
15.30 – 16.50 – четверта лекція.
Для аспірантів 2-го року навчання відвідування лекцій обов’язкове.
Для всіх співробітників інституту бажаючих прослухати курс лекцій вхід вільний.

 

 

          

Високочутливий елементний мас-спектрометричний аналіз - вже реальність!

   Колектив молодих співробітників ІФН НАНУ: Т.Сабов, О.Дубіковський, О.Колесніков,   С. Пономарьов та Д. Ярмоленко в стислий термін (травень-липень 2017 р.) провів титанічну роботу з монтажу, ремонту та налаштування обладнання, яке було передано нашому Інституту в якості гуманітарної допомоги.

  Вітаємо зав. відділу «іонно-променевої інженерії» Романюка Бориса Миколайовича та весь його колектив з запуском сучасного методу аналізу поверхні – вторинного іонного мас-спектрометра «Atomika - 4000». Наразі є можливість досліджувати елементний склад твердотільних об’єктів з межою чутливості 1014 ат.см-3 Бажаємо трудової наснаги в реалізації планів та поставлених задач.

-2017

 Висловлюємо найщирішу подяку українській діаспорі Швейцарської Конфедерації: Романюку Андрію, Романюку Ярославу та депутату Київради Д. Москалю , які доклали великих зусиль по пошуку обладнання і забезпечили його поставку в Україну.