V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Згідно з Указом Президента України №338/2024 від 18.05.2024р.
“Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки” за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено науковців
Національної академії наук України

ВІТАЄМО!
старшого наукового співробітника, доктора філософії (PhD)

ДУБІКОВСЬКОГО Олександра Володимировича
З почесною Державною нагородою «За працю і звитягу»

Dubikovskiy


ОГОЛОШЕННЯ

публічний захист дисертації

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла

КРАСНОВИДА Сергія Володимировича

 "Структурні та магнітні властивості вуглецевих і залізо-містких наноструктур та композитів"

відбудеться 19 червня 2024 року

Науковий керівник:

 

Кончиць Андрій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, відділу оптики та спектроскопії Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Офіційні опоненти:

 

Савченко Дарія Вікторівна, доктор фізико-математичних наук, в.о. завідувача кафедри загальної фізики та моделювання фізичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

   

Хижун Олег Юліанович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України

____________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ

29 травня 2024 року о 1415 на засіданні Спецради Д 26.199.01

в залі засідань Вченої ради, к. 227, корп. 5, Інституту фізики напівпровідників НАН України (проспект Науки, 41)

відбудеться публічний захист дисертації

НОСЕНКО Валентини Володимирівни

 Структура та властивості парамагнітних центрів у широкощілинних матеріалах на основі апатитів, оксидів та А2В6

Офіційні опоненти:

 

доктор фізико-математичних наук, професор

Скришевський Валерій Антонович,

завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ Навчально-наукового Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   

доктор фізико-математичних наук, професор

Морозовська Ганна Миколаївна,

провідний науковий співробітниквідділу фізики магнітних явищ

Інституту фізики НАН України

доктор фізико-математичних наук, професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Гомоннай Олександр Васильович,

завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки Інституту електронної фізики НАН України

З дисертаційними матеріалами можна ознайомитись за посиланням http://isp.kiev.ua/index.php/2013-06-13-11-34-46/dissertation-group-1-menu у розділі «дисертаційнї матеріали»

________________________________________________________________________________________________________________________________

Лашкарьовські читання 2024

Read more...