V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Подача документів на проходження акредитації у 2023 р.

Акредитаційні документи


Процес проходження акредитації ОНП:


1. Лист від 09.02.2023 до гаранта ОНП про доступ до електронної системи ОП.

2.  1 березня 2023 р. подача Заяви та Відомостей про самооцінювання освітньої програми.

3. 6 березня 2023 р. Заява повернута Національним агенством.

4. 22 березня 2023 р. повторна подача Заяви та Відомостей про самооцінювання освітньої програми.

5. 23 березня 2023 р. Наказ Національного агенства про призначення експертної групи.

6. 28 березня 2023 р. знайомство гаранта ОНП з керівником експертної групи.

7. 4 квітня 2023 р. погодження Програми дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України з 10 по 12 квітня 2023 р.

8. 10-12 квітня 2023 р. дистанційний візит експертної групи.

9. 28 квітня 2023 р. отримано звіт ЕГ.

10. 2 травня 2023 р. подано зауваження до звіту ЕГ.

11. 16 травня 2023 р. отримано експертний висновок галузевої експертної ради.

12. 16 травня 2023 р. подано зауваження до звіту ГЕР.

13. 23 травня 2023 р. прийнято участь у дистанційному засіданні ГЕР.

14. 23 травня 2023 р. експертний висновок ГЕР підписано.

15. 26 травня 2023 р. справа передана на розгляд Національного агенства.

16. 15 червня 2023 р. справа винесена на розгляд НА.

17. 20 червня 2023 р. проведено засідання та отримано позитивне рішення НА, Протокол засідання від 20.06.2023 № 10 (39), про акредитацію освітньо-наукової програми 105 Прикладна фізика та наноматеріали.