V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Акредитація 2023

  1. Відомості про самооцінювання освітньої програми
  2. Наказ від 23 березня 20203 р. № 603-Е Про призначення експертної групи
  3. Програма дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України з 10 по 12 квітня 2023 р.

  4. Zoom посилання на відкриту зустріч з експертами в рамках дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України з 10 по 12 квітня 2023 р.
  5. Звіт ЕГ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
  6. Висновок ГЕР
  7. Рекомендації ГЕР
  8. Рішення Національного агенства від 20.06.2023, Протокол засідання № 10 (39) про акредитацію освітньо-наукової програми 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

 

Акредитація 2022

  1. Відомості про самооцінювання освітньої програми
  2. Рішення Національного агенства від 7.06.2022, Протокол № 9 (14)

 

Акредитація 2021

1. Відомості про самооцінювання освітньої програми

2. Наказ 1279

3. Програма дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) за третім (освітньо-науковом) рівнем вищої освіти спеціальності 105- Прикладна фізика та наноматеріали в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України (з 29 червня по 1 липня 2021 р.)

4. Наказ 217-вк

5. Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

6. Висновок ГЕР

7. Рішення Національного агенства від 30.09.2021, Протокол № 16 (59)