V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Шановні колеги,

провадження освітньої діяльності здобувачами першого, другого та третього року навчання у 2022/2023 рр. розпочинається:


   З 27 вересня 2022 року розпочинається навчання аспірантів другого та третього курсу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за програмою підготовки доктора філософії (PhD).

   З 1 листопада 2022 року розпочинається навчання аспірантів першого року на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за програмою підготовки доктора філософії (PhD).

 

  1. Наказ № 438-вк про провадження освітньої діяльностіздобувачами першого, другого та третього року навчання у 2022/2023 рр.;
  2. Розклад занять та розклад екзаменаційної / залікової сесії для здобувачів першого року навчання;
  3. Розклад занять та розклад екзаменаційної / залікової сесії для здобувачів  другого  року навчання;
  4. Розклад занять та розклад екзаменаційної / залікової сесії для здобувачів третього року навчання.