V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Залучення стейкхолдерів до відкритого обговорення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії по спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали та шляхів підвищення її якості.

2 лютого 2023 р. на відкритому засіданні Науково-методичної ради Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України проведено зустріч з стейкхолдерами. Від Інституту були присутні: к.ф.-м.н. Мамикін С.В., к.ф.-м.н. Солнцев В.С., д.ф.-м.н. Джаган В.М., д.ф.-м.н., проф. Тарасов Г.Г., д.ф.-м.н., проф.. Євтух А.А., н.с. Пономаренко В.В. зі сторони стейкхолдерів ‑ Мар’яна Драгошівна Борча (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), Нетреба Андрій В’ячеславович (КНУ ім. Тараса Шевченка факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем), Лізунов В’ячеслав В’ячеславович (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України) та Порошин Володимир Миколайович (Інститут фізики Національної академії наук України). В результаті зустрічі були отримані цінні рекомендації та поради для покращення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії по спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Прослухати аудиозапис зустрічі.