V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Захист дисертації на здобуття PhD (захист відбувся 10 грудня 2021 року)

ОГОЛОШЕННЯ

Федоренко Артем Вячеславович, випускник аспірантури Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України подав дисертацію до розгляду Спеціалізованій Вченій раді.

Тема дисертації: «Вдосконалений германієвий p-i-n фотоприймач на довжину хвилі 1,54 мкм», (105 – Прикладна фізика та наноматеріали).

Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.004 в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. (044) 525-40-20.

Науковий керівник:Маслов Володимир Петрович, д.т.н., професор, завідувач відділу фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

 Про дату захисту дисертації буде повідомлено окремо.

Анотація

Дисертація

Висновок рецензентів

Відгук опонента

Відгук опонента

 Аудіо: Meeting_12_10_2021_Fedorenko_audio.m4a

 Відео: Meeting_12_10_2021_Fedorenko_video.mp4

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-1-lyutogo-2022-roku

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії