V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Захист дисертації на здобуття PhD (захист відбувся 10 грудня 2021 року)

Мазур Назар Володимирович, випускник аспірантури Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України подав дисертацію до розгляду Спеціалізованій Вченій раді.

Тема дисертації: «Ефекти катіонного заміщення у коливних спектрах колоїдних нанокристалів потрійних та четверних халькогенідів», (105 – Прикладна фізика та наноматеріали).

Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.005 в Інституті фізики напівпровідниківім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. +38 044 525-40-20.

Науковий керівник: Джаган Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Про дату захисту дисертації буде повідомлено окремо.

                                                             Оголошення

  Анотація

Дисертація

Висновок рецензентів

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіо : Meeting_12_10_2021_Mazur_audio.m4a

Відео : Meeting_12_10_2021_Mazur_video.mp4

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-1-lyutogo-2022-roku

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії