V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Захист відбувся 22 грудня 2021 року

Дубіковський Олександр Володимирович, випускник аспірантури Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України подав дисертацію до розгляду Спеціалізованій Вченій раді.

Тема дисертації: «Іонно-променева модифікація і кількісний мас-спектрометричний аналіз нанорозмірних напівпровідникових структур», (105 – Прикладна фізика та наноматеріали).

Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.007 в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України м. Київ, проспект Науки, 41 тел.  +38 044 525-40-20.

Науковий керівникРоманюк Борис Миколайович, завідувач відділу «Іонно-променевої інженерії», доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Дата захисту 22.12.2021р. об 11:00 корпус 5

ОГОЛОШЕННЯ

Анотація

Дисертація

Висновок наукового керівника

Висновок рецензентів

Відгук опонента Ільченка В.В.

Відгук опонента Руденка Е.М.

Відео :
video_dubikovskiy.mp4

Аудіо : audio_dubikovskiy.mp4

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-1-lyutogo-2022-roku

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 року № 89 про затвердження рішення Спеціалізованої Вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії