V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Захист дисертації Демидова Петра Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософіїї (PhD) (захист відбувся 28 грудня 2021 рок)

(повідомлення від 9 грудня 2021 року)

Демидов Петро Володимирович, випускник аспірантури Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України подав дисертацію до розгляду на Спеціалізовану Вчену раду ДФ 26.199.008.

Тема дисертації:«Особливості локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в системах з високопровідними наноструктурами різної морфології», (105 – Прикладна фізика та наноматеріали).

Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.008 створена в Інституті фізики напівпровідниківім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. +38 044 525-40-20).

Науковий керівник: Чегель Володимир Іванович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України

Про дату захисту дисертації буде повідомлено окремо.