V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Навчальні програми освітніх компонент

Освітні компоненти з циклу загальної підготовки

 1. Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1
 2. Філософія науки та культури
 3. Методологія, організація та технологія наукових досліджень
 4. Педагогічна практика

 

Освітні компоненти з циклу професійної підготовки

 

 1. Фізика конденсованого стану речовини
 2. Фізика поверхні та наноматеріали
 3. Методи структурного та компонентного аналізу
 4. Фізика і технологія наноматеріалів

Ф - каталог освітніх компонент за вільним вибором аспіранта

 

 1. Фізика напівпровідникових приладів і систем
 2. Нанозондова та ультра мікроскопія напівпровідникових і діелектричних матеріалів
 3. Магнітні наноматеріали
 4. Фізика і технологія наносенсорів та систем
 5. Методи моделювання процесів у фізиці твердого тіла
 6. Оптична спектроскопія напівпровідників та наноструктур
 7. Основи ораторської майстерності

 

Архів навчальних програм

 1. Методи дослідження об'ємних та багатошарових нанорозмірних кристалічних систем
 2. Методи та технології отримання наноматеріалів
 3. Фізичне та прикладне матеріалознавство
 4. Методи Х-променевої структурної діагностики матеріалів
 5. Спектроскопія поверхневих поляритонів
 6. Фізика поверхні низькорозмірних систем
 7. Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм діапазонів спектру
 8. Технологія створення наноматеріалів і систем на їх основі
 9. Основи фізичних механізмів роботи наноелектронних приладів