V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

Cклад проєктної групи

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності – 105 Прикладна фізика та наноматеріали

 

Бєляєв Олександр Євгенович – викладач, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Корбутяк Дмитро Васильовичд.ф.-м.н., профессор, ORCID / ScopusID / ResearcherID/ GoogleScholar/ Personalpage
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Прокопенко Ігор Васильовичд.ф.-м.н., профессор, ORCID / ScopusID / ResearcherID/ GoogleScholar/ Personalpage
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Литвин Петро Мар'янович – кандидат фіз.-мат. наук, старший наукови співробітник, ORCID / ScopusID / ResearcherID/ GoogleScholar/ Personalpage
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

Мамикін Сергій Васильович ‑ кандидат фіз.-мат. наук, старший наукови співробітник, ORCID / ScopusID / ResearcherID / GoogleScholar/ Personalpage
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України