V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Президія НАН України оголошує конкурси на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених і стипендій НАН України для молодих вчених.

На здобуття стипендій НАН України та Президента Україниможуть претендувати молоді вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або молоді вчені, які мають науковий ступінь доктора наук віком до 40 років включно.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ:

 1. Доповідна записка на ім’я в.о. директора Інституту від завідувача відділу.

 2. Письмові рекомендації 2-х докторів наук, які особисто обізнані з науковими досягненнями претендента ( за винятком претендентів – докторів наук).

 3. Відомості про претендента (завірені відділом кадрів).

 4. Згода на обробку персональних даних;

 5. Список наукових праць за останні 5 років, підписаний автором і завірений ученим секретарем.

 6. Копії найважливіших праць (не більше 3-х).

 7. Інформацію про дослідницьку діяльність претендента.

 8. Критерії оцінювання наукової діяльності претендента.

Інформаційне повідомлення про оголошення конкурсів на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених та стипендій НАН України для молодих вчених знаходиться за посиланням: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2022/09/22090812220328-7713.pdf

Документи подавати до 16 вересня 2022 р. (включно) в кімн. 236 корп. 5)

Додаткова інформаціяу Пономаренко Валентини (тел. 525-12-60)

 

  

В.о. вченого секретаря

       к.ф.-м.н., с.н.с.                                                                                                                           Р.А. Редько

Наказ № 446 від 31 серпня 2022 р. про затвердження наукових семінарів Інституту та графік їх роботи

 1. Теоретичної фізики – керівник семінару чл.-к. НАНУ Кочелап В.О.,
 2. Фізики напівпровідникових матеріалів і структур та їх діагностики ‑ керівник- чл.-к. НАНУ Валах М.Я.
 3. Фізики поверхні, нанофотоніки і наноелектроніки ‑ керівник ‑ д.ф.-м.н. проф. Назаров О.М.,
 4. Фізика і технологія ІЧ та ТГц фотоелектроніки і низьковимірних систем ‑ керівник- чл.-к. НАНУ Сизов Ф.Ф.,
 5. Фізики і технології сенсорних систем ‑ керівник ‑ чл.-к. НАНУ Венгер Є.Ф.

Read more...

Програма грантової підтримки проєктів

та Експертна оцінка стартапів

UFS З метою полегшення процесу пошуку партнерів для виконання наукових, науково-технічних та реалізації інноваційних проектів, а також спільного використання наявної дослідницької та інноваційної інфраструктури Український фонд стартапів реалізую Програму грантової підтримки проектів подвійного призначення. Програма Фонду покликана сприяти створенню та розвитку інноваційної продукції подвійного призначення: технологій, процесів чи інші складових, що відрізняють таку продукцію від існуючих на ринку або відповідають існуючому попиту одночасно як від приватних осіб, так і держави.

Read more...

10 серпня 2022 р. о 1415 в залі засідань Вченої ради, к. 227, корп. 5, відбудеться засідання Вченої ради Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Порядок денний

Read more...

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШКАРЬОВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

О Г О Л О Ш У Є

конкурсний прийом до аспірантури за денною формою навчання
(заочна форма – на умовах контракту)

за спеціальністю: 105 – Прикладна фізика та наноматеріали   (10 Природничі науки).

Прийом документів до 10 вересня 2022 р. за адресою:   проспект Науки, 41, каб. 236 корп. № 5, м.Київ, 03028.

Read more...