V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Міжнародне співробітництво 2019-2021 рр.

 Однією з пріоритетних задач діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН - розвиток міжнародних наукових зв'язків, яка здійснюється з метою формування і зміцнення конкурентних переваг для промисловості і наукової сфери в Україні в області досліджень та інновацій. Міжнародна наукова співпраця здійснюється  в рамках міждержавних і міжвідомчих угод про науково-технічну співпрацю. У цій роботі можуть брати участь  наукові організації, громадські об'єднання науковців, окремі науковці і фахівці при фінансовій підтримці із коштів державного бюджету України, країн-партнерів, різних міжнародних грантів, коштів добродійних і громадських фондів. Метою міжнародної наукової співпраці є підвищення ефективності використання наукових розробок, зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки, переведення її на інноваційний шлях розвитку, перетворення міжнародної наукової співпраці на реальний інструмент стабілізації і підйому вітчизняної економіки і нарощування науково-технічного потенціалу України в умовах формування ринкової економіки і демократизації суспільства вимагає цілеспрямованого і дієвого  регулювання сфери міжнародних зв'язків. Інститут постійно приділяє увагу вихованню та підготовці наукових кадрів на міжнародному рівні. Найбільш талановиті науковці проходять наукове стажування та набувають досвіду в провідних наукових установах світу: Технічний університет м. Кемніц (Німеччина); Технічний університет м. Дармштадт (Німеччина); Національний науково-дослідницький центр (Франція); Інститут мікроелектроніки та нанотехнологій в університеті Лілль (Франція); University of Montpellier (Франція); Інститут субатомної фізики (Нідерланди); Tyndall National Institute (Ірландія); Інститут фотоніки та електроніки (ЧАН, Чехія); BilkentUniversity (Туреччина); Університет Каліфорнії (США); Memorial University of Newfoundland (Канада); InstituteofAtomicandMolecularSciences, AcademiaSinica (Тайвань). Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюється з науковими установами США, Франції, Італії, Великої Британії, Іспанії, Бельгії, Австрії, Канади, Японії, Мексики, Польщі, Китаю, Південної Кореї, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Швеції, Німеччини, Чеської Республіки, Туреччини, Греції, Голландії, Ірландії, Нової Зеландії, Литви та ін. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України успішно співпрацюэ з рамковою програмою ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та з програмами DAAD, DFG, CRDF, OEAD. Інститут приділяє велику увагу співпраці по реаліфзації проектів під егідою НАТО. Участь в цій програмі дає можливість співпрацювати та обмінюватися досвідом із найпотужнішими інститутами союзників, вивчати та використовувати найкращі наукові практики задля зміцнення обороноздатності України.
 

 

Gorizont-2022
                                        index

Проект “Колективні збудження в новітніх наноструктурах

Проекти:

 2019 р. №G5500 "Дистанційне  когерентне виявлення бойових речовинза допомогою фотоакустичної спектроскопії"

    2020 р. №G5361 "Технологія високо селективної імпринтованої наноантени для детектування вибухівки"

2021 р. №G5757 "Розумні наноматеріали та солдатський бейдж для детектування токсичних газів мобільними пристроями"

 

 

 

 

 

CRDF
OEAD

 Проекти:

2020 р. “Розробка сучасних тонкоплівкових фотовольтаїчних матеріалів на основі нанокристалів Cu2ZnSnS4 із катіонним заміщенням”

2021 р."Високоселективне визначення афлатоксинів в зерні та кормах з використанням наноструктурованих полімерних мембран"

 Проекти:

2021 р. Збирання ІЧ-енергії за допомогою фотомеханічного приводу

 

DFG

Проекти:

2021 р. Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних наноструктур