V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Міжнародне співробітництво 2019-2024 рр.

  Повномасштабне військове вторгнення Росії завдало потужного та руйнівного удару по всіх ланках економічної, соціальної, гуманітарної, наукової, освітніх системах української держави. Саме сьогодні вітчизняна економіка, освіта, наука стають одними з пріоритетних фронтів, який визначатиме як подальший перебіг військових дій, так і спроможність України успішно відбудовуватися після їх закінчення. Подальші успіхи на фронтах військових, соціальних, наукових та освітніх, значною мірою залежать від спроможності звичайних громадян, вчених, освітян, студентства, сформувати адекватні стратегічні плани та забезпечити ефективність їх практичної реалізації, включаючи своєчасне виконання першочергових прикладних завдань. Війна це і протистояння інтелекту. І тому наука перебуваючи з армією, дипломатією, стає тією третьою силою у протистоянні сучасним загрозам війни. Наука - це джерело розвитку, безпеки, технології та інновації. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, усвідомлюючи важливу роль міжнародного наукового та наукво-технічного співробітництва, враховуючи труднощі з якими зіштовхується суспільство в цей час, використовуючи власний досвід, не зменшив, а навпаки робив все для поглиблення міжнародної співпраці. І тому однією з пріоритетних задач діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН в цей тяжкий час - розвиток міжнародних наукових зв'язків, який здійснюється з метою формування і зміцнення конкурентних переваг для промисловості і наукової сфери в Україні в області досліджень та інновацій. Міжнародна наукова співпраця здійснюється  в рамках міждержавних і міжвідомчих угод про науково-технічну співпрацю. У цій роботі можуть брати участь  наукові організації, громадські об'єднання науковців, окремі науковці і фахівці при фінансовій підтримці із коштів державного бюджету України, країн-партнерів, різних міжнародних грантів, коштів добродійних і громадських фондів. Метою міжнародної наукової співпраці є підвищення ефективності використання наукових розробок, зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки, переведення її на інноваційний шлях розвитку, перетворення міжнародної наукової співпраці на реальний інструмент стабілізації і підйому вітчизняної економіки і нарощування науково-технічного потенціалу України в умовах формування ринкової економіки і демократизації суспільства вимагає цілеспрямованого і дієвого  регулювання сфери міжнародних зв'язків. Інститут постійно приділяє увагу та вдосконалює виховання та підготовку наукових кадрів на міжнародному рівні. Найбільш талановиті науковці проходять наукове стажування та набувають досвіду в провідних наукових установах світу: Технічний університет м. Кемніц (Німеччина); Технічний університет м. Дармштадт (Німеччина); Національний науково-дослідницький центр (Франція); Інститут мікроелектроніки та нанотехнологій в університеті Лілль (Франція); University of Montpellier (Франція); Інститут субатомної фізики (Нідерланди); Tyndall National Institute (Ірландія); Інститут фотоніки та електроніки (ЧАН, Чехія); BilkentUniversity (Туреччина); Університет Каліфорнії (США); Memorial University of Newfoundland (Канада); InstituteofAtomicandMolecularSciences, AcademiaSinica (Тайвань).

 

 

 

 

Gorizont-2022
index

Проект “Колективні збудження в новітніх наноструктурах 

 

Самодостатня інноваційна система перетворення вологості на електрику при адсорбуванні променевої енергії для будинків, що не споживають енергію

Проекти:

2019 р. №G5500 "Дистанційне  когерентне виявлення бойових речовинза допомогою фотоакустичної спектроскопії"

2020 р. №G5361 "Технологія високо селективної імпринтованої наноантени для детектування вибухівки"

2021 р. №G5757 "Розумні наноматеріали та солдатський бейдж для детектування токсичних газів мобільними пристроями"

2022 р. №5853 "Інноваційні сонячні комірки" / "Innovative solar cells"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRDF
OEAD

Проекти:

2020 р. “Розробка сучасних тонкоплівкових фотовольтаїчних матеріалів на основі нанокристалів Cu2ZnSnS4 із катіонним заміщенням”

2021 р."Високоселективне визначення афлатоксинів в зерні та кормах з використанням наноструктурованих полімерних мембран"

Проекти:

2021 р. Збирання ІЧ-енергії за допомогою фотомеханічного приводу

 

DFG                                     FNU-2023                                                           

Проекти:

2021 р. Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних наноструктур

 

Проєкти/Projects