Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Аніщенко В.О., Венгер Є.Ф., Корсунська Н.О., Мельничук Л.Ю., Хоменкова Л.Ю.  / За ред Л.Ю. Мельничук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. –с. (8,95 др. арк.) –