Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Венгер І.В., Венгер Є.Ф., Корсунська Н.О., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Хоменкова Л.Ю.  – Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки – 2018. – Випуск 153. – C. 16-23. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_153_6