Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.Е. Примаченко, Я.Ф. Кононец, Б.М. Булах, Е.Ф. Венгер, С.И. Кириллова, В.А. Чернобай // Збірник „Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології”, т.3, вип.5, с.399-412 (2005)