Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Е.Ф. Венгер, С.И. Кириллова, И.М. Кизяк, И.М. Манойлов, В.Е. Примаченко // Физика и техника полупроводников, т.38, №1 с.117-123 (2004)