Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Е.Ф. Венгер, Е.Б. Каганович, С.И. Кирилова, Е.Г. Манойлов, В.Е. Примаченко, С.В. Свечников, И.М. Кизяк // Физка и техника полупроводников, т.36, №9, с.1105-1110 (2002)