Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Е.Ф. Венгер, Т.Я. Горбач, Л.А. Матвеева, С.И. Кириллова, В.Е. Примаченко, С.В. Свєчников // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника, вып.28, с.24-28 (1994)