Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 М.І. Клюй, В.П. Темченко, В.Б. Лозінський, І. В. Затовський, Л.І. Цабій, В.С. Чорний// Всеукраїнська наукова конференція з фізики ітехнології тонкихплівок і наносистем” (МКФТТПН-XVІ-2017), 15-20 травня 2017.: тези доп. Івано-Франківськ, 2017. − С. 115