V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

                                 Вячеслав Олександрович Кочелап 


  kochelap

      Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фіз.-мат. наук, професор

     Завідувач відділу теоретичної фізики в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

 

     тел. (044) 525-60-33

     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біографія

Вячеслав Олександрович працює в теоретичному відділі Інституту фізики напівпровідників з 1966 року, на посаді завідуючого відділом - з 1986 року

13.04.2012  Член-кореспондент НАН України Відділення фізики і астрономії, спеціальність: фізика напівпровідників

17.06.1988  Професор

28.12.1984  Доктор фізико-математичних наук, спеціальність:Фізика напівпровідників і діелектриків

24.09.1980  Старший науковий співробітник

08.12.1970 Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність:Фізика напівпровідників і діелектриків

 

 Нагороди, відзнаки, конкурси   

 2017        Лауреат премій НАН України ім. В.Є. Лашкарьова

 2006        Лауреат державної премії України в галузи науки і техніки

 2001        Лауреат премій НАН України ім. С.І. Пекара

 

Публікації, монографії, патенти 

 Автор понад 400 статей, 5 монографій, 7 патентів на винаходи

   

Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль

 • Фізика рівноважних та нерівноважних процесів у конденсованих середовищах, зокрема в напівпровідникових матеріалах наноелектроніки, оптоелектроніки, квантової електроніки, статистична теорія електронних фазових перетворень у напівпровідниках, надшвидкий електронний транспорт у квантових гетероструктурах, розподіл електронів за швидкостями та енергіями у приладах з субмікронними розмірами.
 • Дослідження електричних, оптичних, високочастотних, акустичних та магнітних властивостей новітніх гетеро- та наноструктур, двовимірних кристалів тощо.
 • Теорія напівпровідникових генераторів та детекторів мікрохвильового ТГц випромінювання. Теорія лазерів великої потужності.
 • Розробка ідейної бази створення нових приладів наноелектроніки, нанофотоніки, спінтроніки, наноакустики. Теоретична підтримка експериментальних досліджень і розробок нової напівпровідникової техніки та технологій.

 Викладацька діяльність

2016-2017  голова державної комісії фізичного факультету КНУ ім.Т.Г.Шевченка

2002-2007  курс лекцій "Фізика твердого тіла, напівпровідникових гетероструктур та прилади на їх основі" для аспірантів ІФН НАНУ

1995-1998  курс лекцій "Electrontransportinsemiconductorsnonlinearphenomena patternformation" для   аспірантів Univ.Carlos-IIIMadridSpain

1993-1996 курси лекцій "Quantumheterostructures for microelectronics &  optoelectronics", "Advanced solid state electronics" для  магістрів та аспірантів Wayne State UniversityDetroitUS

 
 
 Важливі посади і обов’язки   

 • Член Вченої ради ІФН НАНУ
 • Голова Спеціалізованої Вченої Ради з захисту докторських дисертацій із спеціальності «фізика напівпровідників» в ІФН НАНУ
 • Заступник Голови Наукової Ради НАНУ з фізики напівпровідників, член експертної комісії ВФА НАНУ за напрямом "Наносистеми та нанотехнології" 
 • Член Українського фізичного товариства, APS, IEEE, SPIE/Ukraine  
 • Асоційований член міжнародного центру з теоретичної фізики ICTP/IAEA-UNESCO у Трієсті, Італія 
 • Рецензент УФЖ, JApplPhysics, ApplPhysLetters 
 • Заступник головного редактора журналу “Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics”

Профілі 

НАНУ PersonID  http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000006576 
ORCiD http://orcid.org/0000-0002-7181-0356
Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005792846

Years: 1966 - present, Docs: 162, Citations: 952 by 667; h-index: 17

Web of Science

https://clarivate.com/products/web-of-science/

All years: 1966 - present; Docs: 229, Citations: 1115 by 797; h-index: 18

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=QbHehvIAAAAJ

Years: 1966 - present,Docs: 237; Citations: 1733; h-index 19

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/V_Kochelap

RGScore: 39.91; Docs: 286; Citations: 1387h-index: 19