V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Левицький С.М., Власенко О.І., Генцарь П.О., Гнатюк В.А.  // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання-2014” з міжнародною участю, збірник тез, 2-4 квітня, м. Київ, Україна, 2014 р., с.171-173.