V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

М.П.Киселюк, О.І.Власенко, О.В.Ляшенко, В.П.Велещук // Тези конференції молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання” – Київ, 14 травня 2009 р. – с. 36 – 37.