V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

С.Г. Гасан-заде, М.В. Стріха, Г.А. Шепельський // Матеріали ХІІ Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем», Івано-Франківськ, Україна, 18-23 травня 2009, т.1, с.97-99 (2009)