V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Дорожинський Г.В., Христосенко Р.В., Данько В.А., Ушенін Ю.В. // ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології: СІЕТ», С.258-259 (2015)