V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

М.І. Клюй, А.В. Макаров, В.Ю. Ізотов, В.О. Ганус В.О. // IІ Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» травень 2013: тези доп.− Кременчук, 2013. − С. 104–106