V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

М.І. Клюй, А.В. Макаров, С.Ф. Петренко, В.М.Дикуша, В.І.Горбулик, А.К.Тисяченко // IІ Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» травень 2013.: тези доп.− Кременчук, 2013. − С. 15–16.