V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

М.І.Клюй, М.О.Семененко, І.М.Хацевич, Л.В.Авксентьєва, В.Б.Неймаш, Ф.В.Фомовський // IІ Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» травень 2013: тези доп.− Кременчук, 2013. − С. 18–19