V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

М.І.Клюй, В.П.Темченко, А.В.Макаров, В.Б.Лозінський, Л.В.Авксентьєва, С.В.Литвиненко // IІ Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» травень 2013.: тези доп.− Кременчук, 2013. − С. 20